Om mig

Mitt konstintresse 

Mitt första minne av måleri var när jag satt med min mormor på hennes kökssoffa och målade vattenfärger. Nu är kökssoffan i min ateljé i Grisslehamn. Många år senare, för 20 år sedan, träffade jag Arne Isacsson på Gerleborgsskolan. Gick två akvarellkurser för honom. Det blev början på mitt intresse för akvarellmåleri. Fortsatte på Gerlesborgsskolan med andra skickliga akvarellister som Hasse Karlsson och Lars Lerin. Och andra lärare som Chien Chung-Wei från Taiwan.

 

På Väsby konstskola/Edsvik Konstskola lärde jag känna Ricardo Donoso.

Jag hade då återupptagit högskolestudier i Konstvetenskap. Min kandidatuppsats i Konstvetenskap blev en studie av hur olika aktörer under 25 år agerat vid tillblivelsen av Edsvik Konsthall: "Edsvik Konsthall och drömmen om Sveriges kulturella hjärta". En konstsociologisk studie. Metoden är utvecklad av Pierre Bourdieu används när man vill förstå hur olika aktörer tar positioner, tar strider för att flytta fram eller bevaka sina positioner inom ett avgränsat fält inom ett kulturellt område. En studie i kulturellt kapital och makt på ett kulturellt fält

Metoden kan lätt användas om man studerar det konstnärliga fältet i Roslagen. Aktörer är konstnärer, gallerister, tidningsskribenter, näringsliv, turistaktörer, politiker, kommunala tjänstemän, föreningar, aktörer som driver webportaler, favebookgrupper, appar, s.k. nav och noder..Jag upphör aldrig att förvånas. Underlag finns för fler uppsatser.

Var aktiv att tillsammans Leif Hedlund och Margareta Agrenius att organisera Roslagens konstrunda några år. Senare initiativtagare till Grisslehamns konstrunda, öppna ateljeér som drivs som ideel förening.


 Nu engagerad i ämnena historia och konst vid Stockholms Universitet.

Jag har haft många utställningar i Stockholm och i Roslagen. Och har min ateljé i Grisslehamn.

Varit med att organisera Roslagens Konstrunda under flera år. Och initiativtagare till Grisslehamns konstrunda som jag också organiserar sedan 2019.

Nedan: Lars Lerin undrar vad jag har målat. Givande kurs vid Gerlesborgsskolan i Bovallsstrand

Målar gärna utomhus

Tillverkar  eget papper

Japanskt tuschmåleri